Pomáháme světu růst od roku 1991

Výkon po selhání těsnění hlavy válců

Pokud se auto porouchá za jízdy, existuje mnoho důvodů pro poruchu a každá část může selhat. Co se stane s poruchou těsnění hlavy válců? Podrobnou situaci vám sdělí náš výrobce. Dovolte mi to představit.

Vzhledem k tomu, že těsnění válce má funkci těsnění, když je v provozu, pokud součást selže, bude určitě mít neobvyklé použití. Pokud není zaručen jeho těsnící účinek, dojde k úniku zablokovaného oleje a vody, což nevyhnutelně ovlivní činnost ostatních dílů.

Obecně se vyskytují neobvyklé zvuky; probublávání nádrže na vodu a pomocné nádrže na vodu automobilu; slabé řízení automobilu; bílý kouř ve výfukovém potrubí automobilu, který může být také způsoben selháním těsnění válce. Tyto jevy jsou zcela běžné, ale ohrozí bezpečnost automobilu, proto musí být včas opraveno a vyměněno.


Čas zveřejnění: 14. ledna-2021